Digitalisering - Kickstart och INDIGO

Inspiration och stöd för ökad digitalisering

Ökad digitalisering kommer under överskådlig framtid att vara en utmaning för Sveriges små och medelstora industriföretag.

Kickstart Digitalisering och INDIGO är pågående satsningar för att ge företagen inspiration och coachning.

Kickstart Digitalisering ger företagen en första insikt och inspiration för att kunna ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Under en heldag och två halvdagar träffas en grupp företag i workshops kring digitalisering, får en kartläggning över digitaliseringens möjligheter och tid att reflektera över det egna företagets utmaningar och möjligheter.  LÄS MER OM KICKSTART HÄR

INDIGO ger företagen fördjupade kunskaper inom digitalisering, och man får en egen coach som stöttar i konkreta digitaliseringsinsatser på företaget. Här startar man, eller fortsätter, en digitaliseringsresa med professionellt stöd.

För mer information, kontakta Jenny Bramell, jenny.bramell@iuc.se

INDIGO är ett utvecklingsprogram inom digitalisering, framtaget av IUC med finansiellt stöd från Tillväxtverket/Digitaliseringslyftet.

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag