Ägarstruktur

Ägarstruktur

IUC, Industriella UtvecklingsCentra, är ett nätverk av regionalt ägda IUC-bolag i samverkan. IUC-bolagen äger i sin tur det gemensamma IUC Sverige AB.

De 11 självständiga IUC- bolagen* i landet har tillsammans 620 direkta delägare och cirka 900 medlemmar. Minst 2/3 av delägarna i regionerna är företag, varav minst 50 % är SMF. Ägarstrukturen innebär en bredd och ett finmaskigt eget regionalt nätverk där samarbeten är viktiga för att uppnå goda utvecklingsresultat.
Ägarfördelningen för hela nätverket fördelat på olika grupper:

IUC Sverige AB är ett service- och marknadsbolag till IUC-nätverkets regionala IUC-bolag och ansvarar för gemensamma metoder, verktyg, IT-nätverk, IPR och ledningssystem. Nationella uppdrag projektleds via IUC Sverige. Verksamheten leds av en styrelse utsedd av delägarna, IUC-bolagen.
*varav 2 via samarbetsavtal (2017)

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag