Tjänster och erbjudanden

Här kan du läsa mer om de tjänster och erbjudanden vi kan erbjuda tillverkande industriföretag över hela landet.

Inom ramen för våra projekt
 1. Erbjudanden inom projektet Kickstart Hållbarhet
 2. Erbjudanden inom Produktionslyftet
 3. Erbjudanden inom Produktion2030
 4. Erbjudanden inom Automation & Robotik
Övriga tjänster & erbjudanden

Genom samarbeten med noga utvalda samarbetspartners skapar vi även erbjudanden och tjänster utifrån företags behov som ligger utanför vår projektverksamhet.

För dig som kommer vara del i, eller redan genomfört, en investering i automation, exempelvis VD eller annan beslutsfattare:

Utbildning i beställarkompetens, 1 dag – distans – för företag med mer än 250 anställda

En grundläggande utbildning inom automation och robotisering för företag med mer än >250 anställda och som därmed inte ryms inom definitionen små och medelstora företag.

IUC Sverige erbjuder en digital utbildning i omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal? Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker fallgroparna.

Kursens mål
 • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
 • Kursdeltagaren får tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.
 • Ökad förståelse för framtida kompetensbehov.
 • Övergripande förståelse för produktionsteknik och dess utmaningar.
 • Kunskaper i hur investeringsberäkningar för automation görs.

Plats: Online
Pris: 4 000 kr exklusive moms per deltagare.
Målgrupp: Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Eller att ni som företag redan genomfört och vill skapa mervärde i investeringen genom ökad kunskap. Utbildningen riktas till företag med mer än 250 anställda.
Arrangör: IUC Sverige

Gärna minst 2 deltagare / företag
Max 20 deltagare / tillfälle

Är du intresserad kontakta Thomas Nilsson VD, IUC Sverige. 

För dig som arbetar i produktion och som behöver utveckla dina omställningskunskaper vid automation:

Utbildning i omställning för medarbetare

En grundläggande utbildning under två dagar inom automation och robotisering för små och medelstora företag.

Utbildningen kopplar samman individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation). Du som deltar kommer att få stärkt kompetens och du kommer känna dig trygg i en omställning och veta hur du ska bidra.

Du kommer även att få fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för hantering av en framtida automationsutrustning. När utbildningen är klar kommer du även ha tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.  

Kursinnehåll
 • Övergripande genomgång av Produktionsteknik, automationsteknik, automationskomponenter, framtid och trender samt beställarkompetens och kravställning
 • Min roll i organisationen – workshop kring kompetens, organisationsförändring samt säkerhet och riskhantering
 • Grundläggande robotik – systemkunskap, maskinsäkerhet, applikationer, programmering och simulering
 • Prova på tillsammans med en robot – handhavande, programmering, integrering med sensorer och visionsystem

Plats: Online.
Pris: 8 000 kr exklusive moms per deltagare. 
Målgrupp:
Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Utbildningen riktas till SME företag, dvs < 250 anställda och max 50 M Euro i omsättning.
Arrangör: IUC Sverige
Tid & Datum: Löpande starter

Gärna minst 2 deltagare / företag
Max 20 deltagare / tillfälle

Är du intresserad kontakta Thomas Nilsson VD, IUC Sverige.