Tjänster och erbjudanden

Här kan du läsa mer om de tjänster och erbjudanden vi kan erbjuda tillverkande industriföretag över hela landet.

Inom ramen för våra projekt
Övriga tjänster & erbjudanden

Genom samarbeten med noga utvalda samarbetspartners skapar vi även erbjudanden och tjänster utifrån företags behov som ligger utanför vår projektverksamhet.

Affärsmodellen som ett praktiskt, begripligt förändringsverktyg

Industrin är inne i en snabb förändring där drivkrafter som ökad hållbarhet och digitalisering påskyndar vikten av utveckling av företagens befintliga eller nya affärsmodeller. För detta behöver företag både en förmåga och verktyg att hantera utvecklingen.

Genom att identifiera företagets affärsmodell och med Business Model Canvas, som det centrala förändringsverktyget, blir företagets utvecklingsplan strukturerad, logisk och förståelig för hela organisationen. Steget för att utveckla affären och fortsätta vara relevant är olika långt. Därför är det viktigt att blicka framåt. Vart skall företaget befinna sig, i höst och om tre år? Vi ger dig insikt, verktyg och en förmåga att använda dessa för att samla företagets kreativitet i en konkret plan

MED UTGÅNGSPUNKT I DITT FÖRETAG FÅR DU

• Metoder för att analysera och definiera vad företaget gör idag, vad som fungerar bra och vad som kan utvecklas och hur du gör det strukturerat.
• Lära dig verktyg för affärsmodellering för att hitta nya lösningar, tillvägagångssätt och hur du kan dra fördel av organisationens kunnande, personal, marknad, kunder och partners.
• Övningar och träning i att själv kommunicera och uttrycka utveckling av de nödvändiga förändringarna till medarbetare och andra intressenter.
• Du får även möjlighet att utbyta erfarenhet och fördjupa ditt kontaktnät, höra hur andra gör, få stöd kring konkreta problemställningar och utvecklas tillsammans med gruppen.

Plats: Online.
Pris: 20 000 kr exklusive moms per deltagande företag
Målgrupp:
Tillverkande industriföretag
Arrangör: IUC Sverige
Tid & Datum:

Fredagen den 7 maj, 8:30-12:30 – introduktion
Tisdagen den 18 maj, 9-16 – utbildning
Tisdagen den 25 maj, 9-16 – utbildning
Torsdagen den 17 juni, 9-12 – examination

Observera att tiderna är preliminära och kan komma att ändras.
Samt gäller minst 2 deltagare/företag och max 12 företag/tillfälle.

Läs mer och boka plats

För dig som kommer vara del i en framtida investering i automation, exempelvis VD eller annan beslutsfattare:

Utbildning i beställarkompetens, 1 dag – distans – för företag med >250 anställda

En grundläggande utbildning under en dag inom automation och robotisering för små och medelstora företag.

IUC Sverige erbjuder en digital utbildning i omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de

Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal? Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker fallgroparna.

Kursens mål
  • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
  • Kursdeltagaren får tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.
  • Ökad förståelse för framtida kompetensbehov.
  • Övergripande förståelse för produktionsteknik och dess utmaningar.
  • Kunskaper i hur investeringsberäkningar för automation görs.

Plats: Online
Pris: 4 000 kr exklusive moms per deltagare.
Målgrupp: Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Utbildningen riktas till SME företag, dvs < 250 anställda och max 50 M Euro i omsättning.
Arrangör: IUC Sverige
Tid & Datum: Löpande starter

Gärna minst 2 deltagare / företag
Max 20 deltagare / tillfälle

Är du intresserad kontakta Thomas Nilsson VD, IUC Sverige. 

För dig som arbetar i produktion och som behöver utveckla dina omställningskunskaper vid automation:

Utbildning i omställning för medarbetare

En grundläggande utbildning under två dagar inom automation och robotisering för små och medelstora företag.

Utbildningen kopplar samman individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation). Du som deltar kommer att få stärkt kompetens och du kommer känna dig trygg i en omställning och veta hur du ska bidra.

Du kommer även att få fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för hantering av en framtida automationsutrustning. När utbildningen är klar kommer du även ha tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.  

Kursinnehåll
  • Övergripande genomgång av Produktionsteknik, automationsteknik, automationskomponenter, framtid och trender samt beställarkompetens och kravställning
  • Min roll i organisationen – workshop kring kompetens, organisationsförändring samt säkerhet och riskhantering
  • Grundläggande robotik – systemkunskap, maskinsäkerhet, applikationer, programmering och simulering
  • Prova på tillsammans med en robot – handhavande, programmering, integrering med sensorer och visionsystem

Plats: Online.
Pris: 8 000 kr exklusive moms per deltagare. 
Målgrupp:
 Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Utbildningen riktas till företag med mer än 250 anställda.
Arrangör: IUC Sverige
Tid & Datum: Löpande starter

Gärna minst 2 deltagare / företag
Max 20 deltagare / tillfälle

Är du intresserad kontakta Thomas Nilsson VD, IUC Sverige.