Tjänster och erbjudanden

Vi utvecklar företags processer och framtida affärsmöjligheter.

Vad skapar tillväxt i företagen? Genom samarbeten med noga utvalda samarbetspartners skapar vi erbjudanden och tjänster utifrån företags behov. Här hittar du erbjudanden som riktar sig till företag med mer än 250 anställda och som därmed inte ryms inom definitionen små och medelstora företag. För mer detaljerad information och kostnad, läs mer på respektive event eller utbildning nedan.