Automation & Robotik | Online

Utbildning i beställarkompetens - 1 dag

Online

Flera starter under 2022

Utbildning i beställarkompetens - 1 dag
Online
Flera starter under 2022

En grundläggande utbildning under en dag inom automation och robotisering för små och medelstora företag.

Inom ramen för Automation & Robotik erbjuds en utbildning via webben i omställningskunskaper vid automation. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal? Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker fallgroparna.

Kursens mål

Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).

Kursdeltagaren får tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.

Ökad förståelse för framtida kompetensbehov. Övergripande förståelse för produktionsteknik och dess utmaningar. Kunskaper i hur investeringsberäkningar för automation görs.

Praktisk information

Tid: 08.30-14.30
Plats: Online, länk skickas före utbildningen
Målgrupp: Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Utbildningen riktas till SME företag, dvs < 250 anställda och max 50M Euro i omsättning.
Arrangör: IUC Sverige

Gärna minst 2 deltagare/företag. Max 20 deltagare/tillfälle.

Klicka på respektive datum för anmälan

 

Tisdagen den 8 februari 2022 (FULLBOKAD)

Tisdagen den 15 mars 2022

Tisdagen den 12 april 2022

Tisdagen den 17 maj 2022

Tisdagen den 13 september 2022

Tisdagen den 4 oktober 2022

Tisdagen den 8 november 2022


Agenda

 

08:30 Uppkoppling och laget runt

09:00 Intro

09:05 Produktion och Automation

09:15 Produktionsteknik med TAK, TPU, DFX

09:40 Paus

09:45 Beställarkompetens

10:25 Automationskomponenter

10:30 Paus

10:40 Ett MTO-perspektiv på förändring (Människa-Teknik-Organisation)

11:05 Robotikens grunder och trender

11:25 Robotapplikationer, programmering och simulering

12:45 Lunch

13:45 WS, Frågor & Diskussioner (tills vi är nöjda)

14:30 Avslut

VD

070-874 12 07

Thomas Nilsson

VD

Kontaktuppgifter

  • 070-874 12 07

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova