Arrangeras av KTH LeanCentrum i samverkan med IUC Sverige

Automation & Robotik | Online | Stockholm/Sörmland

Webbaserad utbildning i beställarkompetens

Online.

Torsdagen den 26 november kl. 13:00 – 16:30

Arrangeras av KTH LeanCentrum i samverkan med IUC Sverige
Webbaserad utbildning i beställarkompetens
Online.
Torsdagen den 26 november kl. 13:00 – 16:30

En grundläggande utbildning inom automation och robotisering för små och mellanstora företag.

Utbildningen sker i samverkan med Robotlyftet.

KTH Leancentrum erbjuder inom ramen för Automation & Robotik en utbildning via webben i beställarkompetens. Syftet är att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar. Se länk för mer info och anmälan.

Tid: Torsdagen den 26 november kl. 13:00 – 16:30
Plats: Online.
Målgrupp: Personer som ska vara delaktiga i en framtida investering i automation, exempelvis VD, ägare, ledningsgrupp eller andra beslutsfattare i organisationen. Utbildningen riktas till SME företag, dvs < 250 anställda och max 50 M Euro i omsättning.
Arrangörer: KTH Leancentrum i samverkan med IUC Sverige

För anmälan och frågor kontakta:
Carolina Jarenius, KTH Leancentrum

tel. 072-148 62 79

Gärna minst 2 deltagare / företag
Max 20 deltagare / tillfälle


Om kursen

Att göra investeringar för automation och robotisering innebär för många att ge sig in på nya områden. Inom ramen för Automation & Robotik, i samverkan med Robotlyftet, erbjuds en utbildning via webben i beställarkompetens för att öka förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal? Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker fallgroparna.

Kursens mål
  • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
  • Kursdeltagaren får tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.
  • Ökad förståelse för framtida kompetensbehov.
  • Övergripande förståelse för produktionsteknik och dess utmaningar.
  • Kunskaper i hur investeringsberäkningar för automation görs.

Aktiviteten arrangeras genom projektet Automation & Robotik som finansieras Europeiska Socialfonden.

 

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova