Arrangeras av IUC Sverige

Kickstart Hållbarhet | Online

Kickstart Hållbarhet:

Online

Anmäl här
Arrangeras av IUC Sverige
Kickstart Hållbarhet:
Online

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det handlar om vårt klimat och vår framtid. Över hela världen pågår en omställning mot ökad hållbarhet och med flera av de större företagen i spetsen. Det handlar om hur vi producerar, affärsmodeller, transporter, materialval och kommunikation. Listan kan göras lång.

Det är en process med fokus på konkret hållbarhet riktad till industrin. Genom praktiska exempel, relevant expertis, workshops, metod och systematik ges de deltagande företagen viktiga verktyg för att framtidssäkra sina verksamheter och att identifiera viktiga drivkraft för hållbarhetsarbetet.

Kickstart Hållbarhet avser att på ett konkret och jordnära sätt peka på möjligheter och metoder för att ta kliv i omställningen till hållbar verksamhet och tillvarata de affärsmöjligheter som ett hållbarhetsarbete kan föra med sig.

Plats: Kickstart kommer att vara både digitalt
Målgrupp: Alla industriföretag intresserade av hållbar utveckling.
Tid:

Upplägg

Formatet är digitalt vilket ger möjlighet för fler att delta. En kickstartgrupp kommer att samla tio till tolv företag för att skapa en konkret och engagerad gruppresa som sträcker sig över tre tillfällen. I Kickstart hållbarhet ges kunskap, vägledning och verktyg av såväl hållbarhetsexperter som erfarna affärsutvecklare och processledare.

Deltagande företag kommer att få:

 • Inspiration och omvärldskunskap kring hållbarhet
 • Ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet.
 • Påbörjad eller fortsatt hållbarhetsprocess för företaget.
 • Verktyg för att systematiskt initiera och följa upp projekt på hemmaplan
Datum och tider

Under hösten kommer det att erbjudas tre omgångar av KICKSTART HÅLLBARHET enligt nedan.

Grupp 1 Västra Götaland
 • Träff 1: onsdag 26/1 2022, kl 8-12
 • Träff 2: Ca 2 timmar, bokas enskilt per företag
 • Träff 3: onsdag 23/2 2022,  kl 8-12

Kontaktperson: Ida Stangnes
E-post: 
Tel: 0706-87 77 17

Anmälan här


Grupp 2 Norra Mellansverige

 • Datum bestäms i samråd med deltagare.
  För intresseanmälan klicka på knappen eller kontakta oss enligt nedan.

Kontaktperson: Björn Jonasson
E-post: 
Tel: 0703-670322

Anmälan här


Grupp 3 Småland & Blekinge

 • Träff 1: fredag 29 oktober 8-12
 • Träff 2: Ca 2 timmar, bokas enskilt per företag
 • Träff 3: fredag 10 december 8-12

Kontaktperson: Helena Tinnert
E-post: 
Tel: 0761-854580

Anmälan här


Arrangeras inom ramen för projektet Kickstart Hållbarhet som drivs av IUC Sverige och RI.SE och finansieras av Vinnova

 

Om du vill veta mer

Hör av dig till Jenny om du vill veta mer om Kickstart Hållbarhet.

Styrelseordförande IUC Sverige

070-962 91 50

Jenny Bramell

Styrelseordförande IUC Sverige

Kontaktuppgifter

 • 070-962 91 50

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova