Arrangeras av IUC Z-Group

Jämtland/Härjedalen/Västernorrland | Robotlyftet

Automation Expo Östersund

Östersund

Onsdagen den 21 oktober

Arrangeras av IUC Z-Group
Automation Expo Östersund
Östersund
Onsdagen den 21 oktober

Dela via

Våra finansiärer
Europeiska Socialfonden
Tillväxtverket
Vinnova