Vi är industriföretagens röst

Den stora potentialen för utveckling av svensk industri finns i de industriella och industrinära SMF. Vårt fokus är att ständigt följa de små och medelstora industriföretagens behov och utmaningar. Vi genomför årligen tillväxtanalyser i nästan 1000 företag, och har byggt upp Sveriges största databas över utvecklingsbehoven i tillverkande SMF.

Det är med vår kunskap om företagen, över hela landet, som vi utgör en brygga mellan företagen och företagsstödjande organisationer, myndigheter, forskningsinstitut och akademi.

Erfarenheter från utvecklingsarbete ute i alla regioner kan vi lyfta till nationell nivå där vi för en dialog om de långsiktiga strategierna för svensk industri – hur de svarar upp till de konkreta behoven, och hur vi kan bidra till att förverkliga nationella satsningar.

Vi skalar upp regionala framgångsprojekt till nationella möjligheter!

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag