Industrin kan och vill växa!

IUC-nätverket är den företagsnärmaste organisationen för industriella SMF i Sverige. I de regionala IUC-bolagen följer vi vad som händer i företagen.

Vi är en del i det regionala innovationssystemet och en samverkanspart i regionen. När vi lyfter den samlade kunskapen till nationell nivå kan vi göra de verkligt genomgripande insatserna för ökad tillväxt i svenskt näringsliv.

Modellen för IUC-nätverket formades 1997, med ett nationellt uppdrag att stimulera mer och djärvare utveckling i industriella små och medelstora företag (SMF). Grunden var vår goda kännedom om företag och företagande. Genom ett ansvarsfullt ägande bland regionala företag, fack, kommuner och intressenter, ser vi idag att de nära kontakterna och det ömsesidiga förtroendet har skapat en givande samverkan.

Under de senaste åren har det blivit allt tydligare att industrin kan och vill växa. Företagen kan vara med och konkurrera på en större marknad. Vi noterar att det är många som talar om SMF som den viktigaste resursen för utveckling och nya jobb.

Nu vill vi se fler som inte bara talar om betydelsen av SMF, utan som också lyssnar på deras idéer och behov. Det gör vi. Och vi omsätter tankar och idéer till handling. Under 20 år har vi byggt långsiktiga förtroenden för ständig utveckling. I hela landet.

Vi i IUC vill vara det nära, lyssnande örat som kan förmedla och förädla idéer till utveckling tillsammans med våra regionala företagare. Modellen, IUC-nätverket, utvecklas ständigt i nya riktningar för att matcha företagen och de alltid nya krav som ställs på dem.

Om Sverige vill vara med i ”race to the top”, så måste vi lyssna på våra SMF och verkligen möta dem med på deras villkor. Vi ska stärka företagen och ge dem möjligheter att omsätta idéer till produkter och tjänster för att nå nya affärer och ökad export. Och – inte minst – vi ska samverka för att industrijobb ska vara attraktiva och utvecklande.

Nu höjer vi ribban för fortsatt dynamisk industriell utveckling, gärna i samverkan med samhällets alla resurser som kan bistå SMF.

Martin Hedman
VD IUC Sverige AB

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag