TWS - Teknikworkshop

Hur kan ny forskning på ett effektivt sätt nå ut till de mindre industriföretagen?

För ett mindre industriföretagen är det svårt att hålla en överblick över den forskning som är tillämplig och relevant, och som kan stärka företagets affärsmöjligheter. Inom innovationsprogrammet Produktion2030 arrangeras Teknikworkshoppar där representanter från företag och forskarvärld möts.

Regionala IUC-bolag, som följer företagens behov och utmaningar, fungerar som en länk mellan företagen och forskarna. IUC-bolagen har exempelvis ett etablerat och nära samarbete med forskningsinstitutet Swerea IVF och med Chalmers. Tillsammans kan vi identifiera vilka frågor som är mest intressanta att lyfta.

Under en Teknikworkshop deltar 6-8 företag och forskare/experter. Företagen uppmanas att ta med en aktuell frågeställning att diskutera kring under workshoppen. Relevant forskning/teknikutveckling presenteras, och företagen gör en planering för hur man kan jobba vidare med något konkret i respektive företag.

Exempel på teman för nyligen genomförda teknikworkshoppar är ”Tjänstefiering – hur kan du öka värdet i dina affärer” och ”Ökad automation – kan kollaborativa robotar vara något för ert företag?”

Förutom att teknikworkshopparna underlättar kunskapsöverföringen till SMF är de samtidigt ett sätt att göra företagens erfarenheter och utmaningar tillgängliga för forskarna. Här möter forskarna företagens vardagsfrågor och idéer.

”Vi ser fram emot att kunna erbjuda SMF återkommande teknikworkshoppar ute i deras egna regioner. Med ett ständigt ökande antal forskningsprojekt inom de strategiska programmen skapas också ett allt större utbud till våra SMF, där deras förmåga att dra nytta av forskningskunskaper för sin utveckling blir en del av den strategi för nyindustrialisering som pågår idag.”
Martin Hedman

KONTAKT: Martin Hedman, jenny.bramell@iuc.se

FAKTA
Teknikföretagen är huvudman för det Vinnovafinansierade innovationsprogrammet Produktion2030. Läs mer på http://produktion2030.se/

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag