Tillväxtanalyser

Tillväxtanalyser

IUC har en metod – IUC Databas TBN (Tillväxt i Befintligt Näringsliv) – för att snabbt och kostnadseffektivt kunna göra kvalificerade tillväxtanalyser.

Genom att kartlägga och analysera behovsmönster inom näringslivet kan samordning, kostnadseffektiv utveckling och strategiska regionala eller nationella insatser snabbt aktiveras.

Våra tillväxtanalyser bygger på ett verkligt möte med företagaren där tillväxtdrivande faktorer samt strategisk status för företagets utveckling värderas. Varje företagare får en egen återkoppling i en sammanfattad rapport. Vi kan göra regionala eller nationella sammanställningar, och utläsa övergripande mönster. IUC Databas TBN är en källa för lokal och nationell statistik, som i flera avseenden kan vara ett stöd i näringslivs- och samhällsutvecklingen.

Med tillväxtanalyser som bas kommer olika utvecklingsinsatser att baseras på verkliga behov ute i företagen. Utvecklingsinsatser sättas in precis där de behövs, vilket gör arbetet mycket kostnadseffektivt.

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag