Robotlyftet - stöd till automatisering i små och medelstora företag

Intresseanmälan!

Robotlyft för Sveriges industriföretag

Robotlyftet – utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering!

Under perioden 2019 – 2021 kan små och medelstora industriföretag i Sverige ta del av Robotlyftet – ett stöd för utvärdering och utveckling inom automation och robotisering. Robotlyftets organisation täcker hela Sverige. Företag från norr till söder får en egen regional kontakt.

Robotlyftet ger ditt företag:

  • Kunskapsmöte om automationSeminarier och workshops runt om i landet ger er en överblick över möjligheterna med automation och robotisering
  • Automation ExpoRegional mässa med fokus på automation och robotisering med syfte att skapa en mötesplats för företag som har behov av automationslösningar och företag som kan implementera lösningar
  • Förutsättningsstudie En produktionscoach besöker kostnadsfritt ert företag för att tillsammans med er och i samråd med extern automationsexpert göra en kartläggning och analys av er nuvarande produktionsprocess och affärsmodell. Kartläggningen ligger till grund för en ansökan om en Automationscheck.
  • Stöttning när ni ansöker och använder en Automationscheck
  • Automationscheckansök om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering
  • Utbildning i beställarkompetens – för att skapa samsyn och säkerställa att ert företag implementerar rätt automationslösning med rätt kravställning

Är du intresserad av att delta i Robotlyftet? Klicka här för intresseanmälan!

Röst från ett företag som gjort en förutsättningsstudie inom Robotlyftet:
”Vi hade sedan tidigare lokaliserat en flaskhals i vår produktion. Det blev ett verkligt lyft när vi kom med i förutsättningsstudien och kunde diskutera vår situation med duktiga produktionscoacher och automationsexperter. Vi ser att vi – och övrig industri – måste effektivisera. Vi har nu en plan för en omfattande robotinvestering. Nästa steg är att söka en automationscheck för att kunna ta in konsulter som hjälper oss att fortsätta våra förberedelser för en investering i automation. Vi måste bli bra beställare.” Magnus Larsson, vd på Hagabergs i Laxå

Robotlyftet är ett nationellt program som regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag att utforma och genomföra till och med 2021. Robotlyftet är en del av Smart industri.

Ska bidra till ökad automatisering/robotisering i små och medelstora industriföretag. Robotlyftet riktar sig till cirka  4 500 svenska företag.

IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Länk till artikel med mer information

Läs mer här om olika erbjudanden inom Robotlyftet

Länk till information om Robotlyftet på Tillväxtverkets hemsida

Robotlyftet – presentation från Tillväxtverket

KONTAKTER

Robotlyftets erbjudande finns över hela landet, från norr till söder. I de olika geografiska regionerna finns en huvudansvarig kontaktperson.

Övergripande information: Martin Hedman, projektledare, IUC Sverige, martin.hedman@iuc.se

Syd: Linda Håkansson – IUC Syd, linda.hakansson@iucsyd.se, 0761-060083

Småland: Stefan Karlsson – IUC Kalmar, stefan.karlsson@iuc-kalmar.se, 0730-890104

Västra Götaland: Olle Söderqvist – IUC Väst, olle.soderqvist@iucvast.se, 0762-132152

Nordvästra mellansverige: Johan Skogström – IUC Stål & Verkstad, johan.skogstrom@iucstalverkstad.se, 0706-010896

Nordöstra mellansverige: PeO Sjöberg – IUC Dalarna, peo.sjoberg@iucdalarna.se, 0705-591818

Ost: Elin Hultman – Skill, elin.hultman@skill.se, 0767-781512

Mittsverige: Stefan Fredriksson – IUC Z-Group, stefan.fredriksson@iuczgroup.se, 0730-386757

Norr: Andreas Kostenniemi – IUC Norr, andreas.kosten@iucnorr.se, 0703-005547

Stockholm-Uppland-Gotland: Carolina Jarenius KTH, jarenius@kth.se, 0732-750400

”Vi hade sedan tidigare lokaliserat en flaskhals i vår produktion. Det blev ett verkligt lyft när vi kom med i förutsättningsstudien och kunde diskutera vår situation med duktiga produktionscoacher och automationsexperter. Vi ser att vi – och övrig industri – måste effektivisera. Vi har nu en plan för en omfattande robotinvestering. Nästa steg är att söka en automationscheck för att kunna ta in konsulter som hjälper oss att fortsätta våra förberedelser för en investering i automation. Vi måste bli bra beställare.”

Deltagare i Robotlyftet: Magnus Larsson, vd på Hagabergs i Laxå

Är du intresserad av att delta i Robotlyftet?

Intresseanmälan!

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag