Robotlyft för ökad automation

Intresseanmälan!

IUC har fått ett nytt treårigt uppdrag av Tillväxtverket inom regeringens initiativ Smart Industri/Robotlyftet.

Robotlyft för ökad automation

Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige.

Är ni intresserade av att delta i Robotlyftet? Klicka här för intresseanmälan!

Se våra erbjudanden till tillverkande företag

Klicka här för att hitta kalendern med information om aktiviteter som genomförs!

Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om automationslösningar, och att underlätta för flera företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

IUC, med 16 IUC-bolag fördelade över landet, har i samverkan med RISE, Robotdalen och Automation Region gjort omfattande och lyckade insatser i de pilotstudier som genomförts under 2018. Ett uttalat mål är att nå ännu fler industriella SMF, med spridning från norr till söder. IUC jobbar företagsnära, och har genom IUC-bolagen ett unikt kontaktnät bland Sveriges industriföretag.

Jenny Bramell, styrelseordförande IUC Sverige:
”I pilotstudierna har vi haft möjlighet att testa metoder för att verkligen nå ut till företagen, väcka intresse och ge kunskap och förståelse för hur det enskilda företaget skulle kunna öka sin effektivitet genom ökad automation. Nu vet vi att vi har ett arbetssätt som fungerar, och vi ser fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med våra samverkansparter. ”

Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket:
”Vi har stort förtroende för att IUC och deras partners expertkunskap kommer att bidra till att kartlägga företagens behov och se hur en ny automationslösning ger bästa effekt.”

Även i det nya treåriga uppdraget samverkar IUC med RISE, Robotdalen Automation Region och SWIRA (Swedish Industrial Robot Association). Med våra olika styrkor och kompetenser kommer vi tillsammans att ge industriföretagen professionellt stöd. Insatserna innebär att ge industriella SMF insikter och kunskaper om användning och investering i robot- och automationslösningar, att erbjuda utbildningar och framförallt att kostnadsfritt kunna erbjuda tidiga analyser om förutsättningar för robotisering/automation. Med analyserna som grund för beslut om vilken robotisering som ger bäst effekt i verksamheten, kan företagen även söka en fördjupande Automationscheck.

För mer information, kontakta:

Martin Hedman, projektledare, IUC Sverige, martin.hedman@iuc.se, 070-828 17 32

Jenny Bramell, styrelseordförande IUC Sverige, jenny.bramell@iuc.se, 070-962 91 50

Klicka här för att hitta regionala kontaktuppgifter

Klicka här för att läsa mer om Robotlyftet hos Tillväxtverket

Klicka här för att läsa mer om erbjudanden inom Robotlyftet

Klicka här för att läsa rapporten om effekter av robotisering (IFR)

 

”Vi fick en väldigt bra genomlysning över våra möjligheter att automatisera. Vi gjorde simuleringar för en robot för vår balksvets, och ny bedömning av vår strategi. Ett viktigt resultat var att projektet väckte tankar hos vår personal om vad automatisering kan innebära, och vikten av att se även på andra delar av verksamheten, innan vi fattar beslut.”

Deltagare i Robotlyftet: Karin Prytz, vd på SLP i Övertorneå, ett företag med ett 40-tal anställda, som arbetar med släp- och lastbilspåbyggnader.

”Det finns en enorm tillväxtkapacitet i svensk industri om företag som vi – mindre företag med stort behov av ökad automation och robotisering – kan få hjälp att dels få upp frågan på bordet, dels få guidning i teknikvalen. Vi räknar med att robotiseringen kommer att halvera vår produktionstid, sänka priset på våra produkter och därmed öka vår konkurrenskraft med minst ca 20 %.”

Deltagare i Robotlyftet: David Åqvist, vd på WME Mechanics i Ystad, med 27 anställda, arbetar huvudsakligen med högkvalificerad svetsning, men även fräsning, svarvning, skärning.

”Vi hade sedan tidigare lokaliserat en flaskhals i vår produktion. Det blev ett verkligt lyft när vi kom med i pilotstudien och kunde diskutera vår situation med duktiga konsulter. Vi ser att vi – och övrig industri – måste effektivisera. Vi har nu en plan för en omfattande robotinvestering. Nästa steg är att söka stöd för att kunna göra en upphandling. Vi måste bli bra beställare.”

Deltagare i Robotlyftet: Magnus Larsson, vd på Hagabergs, med 27 anställda i Laxå. Leverantörer av hydrauliska integrerade gaffelspridningsaggregat.

Är ni intresserade av att delta i Robotlyftet?

Intresseanmälan!

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag