Produktionslyftet: "IUC är en viktig partner"

Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

Produktionslyftet tillämpar en väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. En förutsättning för framgång är också en beredskap till omprövning och eget hårt arbete i respektive företag.

Produktionslyftet har fått ett verksamhetsbidrag från Tillväxtverket för perioden 2017 – 2019 med syfte att fler små och medelstora företag ska få kunskap om och ta del av Produktionslyftets metodik för förnyelse och utveckling. På många håll i landet har IUC-bolagen sedan tidigare ett samarbete med Produktionslyftet. IUC har nu en tydligare roll som nationell regionsamordnare i uppdraget för att än mer stärka samarbetet, skapa regionala drivkrafter och vara länken till SMF.

Foto Birgitta Öjmertz

Birgitta Öjmertz, programdirektör Produktionslyftet:

”Regional närhet till företagen, och kunskap om företagens olika utmaningar, är avgörande för ett bra arbete med Produktionslyftet. IUC med sitt breda, regionala kontaktnät och sina erfarenheter av framför allt det som händer ute i de små och medelstora företagen, är en viktig partner för oss.”

Läs mer om Produktionslyftets arbete och erbjudande på www.produktionslyftet.se

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag