PILAR ger robotlyft i företagen

PILAR för snabbare robotisering

De små och medelstora företagen är ryggraden inom svensk industri. Deras förmåga att utvecklas inom automation och robotisering spelar en stor roll för fortsatt möjlighet att klara konkurrens och tillväxt.

I den nya handlingsplanen för Smart industri är robotisering ett av områdena som särskilt lyfts fram. 110 miljoner satsas inom Robotlyftet de närmaste tre åren. ”Med ett automationsprogram för små och medelstora industriföretag i hela landet främjas introduktionen av nya automations- och robotiseringslösningar inom små och medelstora företag i industrin” skriver Mikael Damberg i förordet till handlingsplanen.

Samverkan i pilotprojektet PILAR
IUC har en självklar del i detta arbete. Vi har tillsammans med Swerea IVF, Robotdalen och Automation Region fått uppdraget att ta fram ett pilotprojekt med målet att öka kunskapen om förutsättningar för ökad robotisering och automatisering i företagen.

IUC finns över hela landet. Vi verkar nära och tillsammans med företagen och med vårt breda företagsnätverk når vi ut och kan engagera företag att delta i projektet.

Swerea IVF, Robotdalen och Automation Region driver alla spetsutveckling av tekniker och kunskaper inom automation och robotisering, med testbäddar och demomöjligheter inom sina anläggningar.

FAKTA PILAR: Pilotprojekt Automationsutmaningen i Robotlyftet är ett initiativ från Tillväxtverket inom Robotlyftet, ett uppdrag från regeringen. Projektet ska utforma effektiva insatser för att ge industriföretagen kunskaper och förmåga att utvecklas inom området automation/robotisering.

KONTAKT: Martin Hedman, VD IUC Sverige, martin.hedman@iuc.se

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag