I Sveriges industriella SMF finns potentialen för tillväxt och ökad konkurrenskraft

IUC-nätverkets gemensamma mål är att bidra till en stark svensk industri, att skapa tillväxt och arbetstillfällen.

1 479

Antal delägare och medlemmar

Ett innovationsnätverk som arbetar lokalt, regionalt och nationellt

1 003

Kompetensutveckling, projekt som berör antal företag (2016)

Den stora potentialen finns hos SMF – vi är deras röst och bro till nya kontakter, forskning, och utvecklingsmöjligheter

IUC arbetar med en modell för långsiktigt ansvarstagande och engagemang.

2 263

Antal företag som deltagit i workshops/möten/seminarier

Bred kunskap om de små och medelstora företagens villkor och behov.

Bolon - Produktionslyftet ett stöd för långsiktig förbättring

Bolon, ett svenskt ledande designföretag, producerar golv med fokus på design, innovation, hållbarhet och kundanpassning. Efter stora investeringar i byggnader och maskiner, var det ett naturligt steg att anmäla sig till Produktionslyftet, för att investera i människorna och organisationen.

Mathias Ehrenström, vice VD på Bolon:
”Vår utgångspunkt har hela tiden varit att arbeta långsiktigt. Vi såg det inte som att gå in i ett tidsbegränsat projekt, utan vi ville med stöd av Produktionslyftet göra en översyn och hitta nya former för ett brett förbättringsarbete”.

Läs hela artikeln här

Lean för Åhmans i Åhus

Åhmans i Åhus, som tillverkar objektsanpassade hisskorgar och hissinredningar, har i över tio år arbetat med Lean, allt från projekt med ordning och reda till en total omflyttning i produktionen.

I ett läge med många nya medarbetare, såg man ganska snabbt att det krävdes definierade grundrutiner och mycket tydligare arbetsunderlag, för att alla skulle kunna jobba med en jämn och hög kvalitet.

VD Henning Beyer:
”Vi hade stor hjälp av att vi redan tidigare implementerat ett leantänkade i företaget. Inom IUCs projekt Hållbar konkurrenskraft fick vi stöd att utveckla ett strukturerat arbetssätt och tydliga instruktioner”.

Läs hela artikeln här

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag