Utredningar

Nationella och regionala utredningar

IUC-nätverket kan idag erbjuda såväl regionala som nationella utredningsresurser när det gäller industriella utvecklingsfrågor med särskild tonvikt på SMF. För många företag liksom för offentliga verksamheter, myndigheter och utvecklingsstödjande organisationer, kan IUC-nätverket erbjuda möjligheter att nå ut till företag och företagare i utredningar och undersökningar.

Utredningar som genomförts regionalt och/eller nationellt är exempelvis:
• Omställningar vid strukturförändringar eller nedläggningar av verksamheter
• Strategiska leverantörskedjor kopplade till stora företags behov
• Förutsättningar för industrietableringar
• Nationella SMF inom utvecklingsbranscher
• Regionala näringslivsanalyser

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag