Kompetensanalyser

Kompetensanalyser

IUC har utvecklat ett analysverktyg för genomförande av kompetensanalyser, enligt samma metodik som för Tillväxtanalyser (TBN), med möte med företagare och genomgång av kompetensbehov och rekryteringsbehov. Resultatet samlas i ”IUC Databas KBN” (Kompetensbehov i Befintligt Näringsliv).

Genom att integrera KBN-metodiken i IUC Databas TBN kan en företagskontakt samlas i en och samma databas och genomförandet koncentreras till ett tillfälle.

Möjligheten för många SMF att genomföra kompetensinsatser i sin verksamhet bygger på att man kan samverka med andra för att dela kostnader. Kompetensanalyserna kan genomföras i en större grupp av företag, vilket kan resultera i regionala beställningar till kompetensleverantörer.

Kompetensnavet – strategisk kompetensförsörjning

Att säkra framtida kompetensförsörjning är en stor utmaning för svensk industri. En omvärld i ständig förändring kräver en strategi kring kompetensfrågor och behov. Det är tydligt att företag med rätt kompetens är mer lönsamma och innovativa.

Kompetensnavet är ett utvecklingsprogram inom strategisk kompetensförsörjning för små och medelstora industriföretag.

Projektet är EU-finansierat av Europeiska Socialfonden och genomförs i samverkan mellan IDC West Sweden AB, IUC Sjuhärad och IUC Väst.

Deltagande företag ska utveckla en hållbar strategisk kompetensförsörjning som säkrar attraktiva och inkluderande arbetsplatser.

Läs mer om Kompetensnavet här

Kontakt: Agneta Larsson, agneta.larsson@idcab.se, 0500-50 25 25

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag