IUC – långsiktighet och engagemang

IUC-nätverket är ett operativt nätverk med regionalt företagsägande som bidrar till mervärden för företagen som berörs, och tillför samhället tillväxtkraft genom utvecklingsinsatser.

Arbetsmodellen bygger på några strategiska nyckelbegrepp/värderingar i vårt arbets- och förhållningssätt:

• Långsiktigt ansvarstagande och engagemang

• Närhet till företagen – företagsnärmast

• Industriell kompetens

• Nationell och regional förankring

För att det inte bara ska vara fina ord och fraser har en unik struktur successivt byggts upp tillsammans med delägare och medlemmar som alla är företag, fackliga organisationer eller industriella intressenter. Strukturen innehåller några grundläggande fundament som:

o Ägandet – som är regionalt och där företag är i dominans – det ger ett regionalt engagemang och ett mycket finmaskigt nätverk av kontakter

o Närhet till berörda företag, snabbhet i agerande, god tillgång till kompetens – baserat på lättillgänglighet och ett långsiktigt förtroende.

o Målsättning att alltid stärka företagens konkurrenskraft för deras långsiktiga utveckling och för att skapa bra jobb.

o Medverkat till att förstärka företagens resurser – tid, kompetens, kapital, kontakter – som är begränsade i många enskilda SMF.

o Verka i nätverk för att forma samarbeten för fler och bättre affärer, ny teknikanvändning, stärka kompetens mm. – med betoning på att utföra

o Kunna medverka tillsammans med SMF i utvecklingsinsatser från start till mål ofta i samverkan med andra specifika resurser

o Nyttjande av gemensamt utvecklad och tillämpade unika verktyg och arbetsmetoder kopplade till SMF

Den starka regionala närheten är samtidigt tillgänglig för det nationella nätverket och innebär att samarbeten med specialister, unika kompetenser, nationella myndigheter och nationella utvecklingsprogram snabbt och smidigt kan kanalisera till SMF via IUC Nätverket. Den regionala närheten till industriella och industrinära företag innebär också att en kontinuitet byggs upp med mycket god kännedom om företag, deras villkor och deras behovsbilder.

 

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag