Innovationscheckar

Förmedlingsuppdrag – Innovationscheckar

IUC-nätverket har, på uppdrag av Vinnova, under drygt sex års tid verkat som nationell distributör av Innovationscheckar till små och medelstora företag, med upp till 250 anställda. Checkarna, på upp till 100 000 kr, har finansierats av Vinnova.

”För Vinnovas del är det viktig att hela tiden hänga med i tiden, att anpassa stödet till den rådande verkligheten och ständigt fråga vad vi kan göra bättre. Därför ser vi fortsatt positivt på vårt samarbete med IUC, som vi bedömer är duktiga på att följa med i företagens utveckling och behov. IUC säkerställer också att vi når nya målgrupper, och att vi når ’rätt’ företag”.
Charlotte Brogren, fd GD Vinnova

Företagen har kunnat använda innovationscheckarna för att utveckla en produkt, tjänst eller IP-strategi, och man har kunnat kunnat köpa extern hjälp från forskningsinstitut, universitet, högskolor eller privata konsulter.  Den som velat diskutera innovativa utvecklingsprojekt har kunnat få en kontaktperson inom något av våra IUC-bolag.

IUC-nätverket har under de sex åren nått drygt 700 företag som därmed kunnat prova en god idé som annars inte skulle vidareutvecklas.

Vid sidan av IUC har även Almi och Coompanion varit förmedlare av Vinnovas innovationscheckar. Nu under hösten 2018 pågår en utvärdering inför eventuellt fortsatta insatser från Vinnovas sida, för att stimulera innovation i företagen.

Kontakt: Martin Hedman, martin.hedman@iuc.se, 0708-281732

 

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag