Industrinatten – industriföretag möter framtidens medarbetare

Vem ska jobba i ditt företag i morgon?

Framtida kompetensförsörjning är en av de stora utmaningarna i svensk industri. Hur säkrar vi ett kontinuerligt inflöde av unga människor till industriförberedande utbildningar, och nya medarbetare till industrin?

Industrinatten är en pusselbit i detta arbete. I tider av bland annat indragen prao, när ungdomar får allt färre chanser att bilda sig en egen uppfattning om vad industrin är, vilka yrkesroller som finns, hur moderna industriarbetsplatser ser ut, då blir initiativ som ökar ungdomarnas kunskap viktiga.

Industrinatten innebär i korthet att ett antal industriföretag under en kväll öppnar sina dörrar för att ta emot studiebesök, framför allt från unga som är på väg mot studieval eller yrkesval. Företagen får en chans att informera och visa upp sin verksamhet och sin arbetsmiljö, och besökarna/de unga kan knyta viktiga kontakter och få en ny bild av industrin som arbetsplats.

Konceptet är hämtat från Tyskland där Lange Nacht der Industrie arrangerats sedan 2008. Det har spridits över landet och finns nu i 12 av Tyskland regioner – www.langenachtderindustrie.de.

I Sverige genomfördes den första Industrinatten i Malmö 2014, på initiativ av IUC Syd, Region Skåne och Malmö stad. Även i Sverige sprider sig arrangemanget och i år får ungdomar möjlighet att besöka Industrinätter i Malmö, Lund, Hässleholm, Borås och Östersund. Läs mer på www.industrinatten.se

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag