Ett innovationsnätverk som arbetar lokalt, regionalt och nationellt

IUC-nätverket är ett operativt innovationsnätverk. Det skapar mervärde för företagen som berörs, och tillför samhället tillväxtkraft genom lokala, regionala och nationella utvecklingsprojekt. Tack vare de samlade resurserna och de goda företagskontakterna kan vi hjälpa till att realisera nya idéer och affärsutvecklande möjligheter.

Erfarenheter från framgångsrika utvecklingsprojekt inom ett IUC-bolag sprids inom nätverket och kommer till nytta i övriga delar av landet.

Vi har en lokal och regional närvaro
IUC-bolagen är självständiga regionala utvecklingsbolag ägda av små, medelstora och stora företag i regionen. Därför finns vi lokalt och regionalt och verkar nationellt. Vi upprätthåller en kontinuitet i våra kontakter till gagn för företag och företagare.

Vi är en naturlig mötesplats
IUC är genom sin regionala närvaro också den naturliga mötesplatsen för industriella utvecklingsfrågor. Här skapas kontakter mellan småföretagare och storföretagare, mellan företagare och forskare, och mellan det privata näringslivet och det offentliga Sverige.

Vi har ett utvecklat kontaktnät
IUC har ett väl utvecklat kontaktnät, som gör att rätt resurser i form av kompetens, finansiering och bemanning kan sökas, och snabbt sammanföras och slussas dit där behoven finns. I bolagen finns kompetens inom områden som projektledning, affärsutveckling, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling, informationsteknologi, juridik och avtal, varumärken, arrangemang, events, mässor samt inom många olika tekniska områden.

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag