Olika insatser för ökad automatisering

Erbjudanden inom Robotlyftet

Intresseanmälan!

Automation Expo

Automation Expo är kostandsfria regionala minimässor med fokus på automation och robotisering. Här kan företag som har behov av automationslösningar möta leverantörer och konsulter som kan hjälpa ditt företag att ta nästa steg.

Rubriker för dagen kan till exempel vara produktion, logistik, trender och möjligheter, beställarkompetens. Under Automation Expo finns det alltid representanter från Robotlyftet på plats, som kan ge information och vägledning kring Robotlyftets olika erbjudanden. Det kan handla om kartläggning av företagets förutsättningar för automation och information om hur man söker en automationscheck.

Automation Expo ger dig som besökare nya kunskaper, nya kontakter, möjlighet att diskutera med experter och med andra företag för givande erfarenhetsutbyte. Du lämnar dagen med en tydligare bild av vad som blir ert nästa steg inom automatisering.

Kontakt på IUC: Se lista över regionala kontaktpersoner här

Klicka här för att hitta kalendern med information om aktiviteter som genomförs!

Kunskapsmöte med automation

Robotlyftet bjuder in till aktiviteter över hela landet, bland annat till olika typer av kunskapsmöten med fokus på automation och robotisering.

Kunskapsmötena, till exempel temaseminarier och industriworkshops, riktar sig till tillverkande företag som vill få inspiration, ny kunskap och nya kontakter, och en överblick över möjligheterna med automation och robotisering.

Under kunskapsmötena finns alltid representanter från Robotlyftet på plats för att informera om olika former av stöd för företag som vill komma vidare inom automation/robotisering. Det kan handla om hjälp att kartlägga företagets förutsättningar för ökad automation, eller hjälp att söka finansiellt stöd via en automationscheck.

Kontakt på IUC: Se lista över regionala kontaktpersoner här

Klicka här för att hitta kalendern med information om aktiviteter som genomförs!

Utbildning i beställarkompetens

Att göra investeringar för automation och robotisering innebär för många att ge sig in på nya områden. Inom Robotlyftet erbjuds en utbildning i beställarkompetens för att öka förståelsen för de olika rollerna som beställare respektive leverantör av automationslösningar.

Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: vad är rätt automation, vilka krav behöver vi ställa, vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal.

En utbildning i beställarkompetens har rubriker som:

 • Allmän beställarkompetens med kravställning
 • Produktionsteknik i anknytning till automation
 • Grundläggande automation
 • Automationskomponenter
 • Överordnade system
 • Sensorsystem
 • Robotikens grunder

Kontakt på IUC: Se lista över regionala kontaktpersoner här

Klicka här för att hitta kalendern med information om aktiviteter som genomförs!

Förutsättningsstudier

Var befinner ni er i företaget när det gäller automation och robotisering? Inom Robotlyftet kan deltagande företag få kostnadsfri hjälp att klargöra förutsättningar för ökad automation/robotisering.

En förutsättningsstudie innebär att en produktionscoach och en automationsexpert tillsammans med er gör en kartläggning och en analys av er nuvarande produktionsprocess och affärsmodell.  Resultatet ska visa var ert företag har störst potential för att automatisera.

En förutsättningsstudie innehåller:

 • Genomgång av nuläge och målbild hos ert företag.
 • Line-walk, dvs. en genomgång av produktionen, för att säkerställa förståelse för produktionen och för att identifiera möjliga områden för automation.
 • Återbesök med genomgång av kartläggningen och en gemensam analys av möjligheterna till automation och hur dessa bör prioriteras.

Studien ger rekommendationer om hur ni kan gå vidare i riktning mot en effektiv systemlösning. Kartläggningen kan ligga till grund för en ansökan om en automationscheck. Rapporten bifogas då som en bilaga vid ansökan om automationscheck.

Kontakt på IUC: Se lista över regionala kontaktpersoner här

Klicka här för att hitta kalendern med information om aktiviteter som genomförs!

Automationscheckar

Inom Robotlyftet erbjuds förutsättningsstudier, dvs. en kartläggning och analys av företagets förutsättningar för automation/robotisering. Företag som genomfört en sådan studie har möjlighet att i ett nästa steg söka en automationscheck som stöd för en investering i ökad automation.

IUC erbjuder kostnadsfri stöttning inför er ansökan om automationscheck och kan fungera som diskussionspartner.

Automationscheckarna kan inte användas till direkta investeringar i robotar, men bland annat till:

 • Förberedelser för en investering i automation
 • Investeringar i förbättrad beställarkompetens
 • Vidareutbildning av personal för omställning till automation

Det finns en rad kriterier som måste vara uppfyllda för att ett företag ska kunna söka en automationscheck. Några exempel:

 • Företaget ska ha 2-249 anställda
 • Företaget kan inte ingå i en koncern med fler än 249 anställda
 • Checken ska utnyttjas till ett projekt som ligger utanför företagets ordinarie verksamhet
 • Företaget måste kunna betala minst 25 % av insatsens totala kostnad själv

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida om kriterier för automationscheckar

Kontakt på IUC: Se lista över regionala kontaktpersoner här

Klicka här för att hitta kalendern med information om aktiviteter som genomförs!

Är du intresserad av att delta i Robotlyftet? Klicka här för intresseanmälan! 

 

Är du intresserad av att delta i Robotlyftet?

Intresseanmälan!

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag