Bred kunskap om villkor och behov hos små och medelstora företag

Den samlade kunskapen om SMFs villkor och behov för utveckling och tillväxt finns hos IUC-nätverket. Den består av mötet med många av företagen i vardagen, den hämtas från våra delägare och medlemmar, den fångas upp vid gemensamma möten och bildar på så sätt en bredd och riktning för fortsatt utveckling.

Vi kan på detta sätt både adressera aktuell och utmanande behov från den stora gruppen SMF men också matcha nationella eller liknande program/projekt från myndigheter, regering, EU till berörda SMF.

Denna dubbelriktade möjlighet inkluderar också omfattande kännedom om företagen och kunskap om deras möjligheter till utveckling. Insatser kan därmed också riktas till ”rätt” företag, till ”rätt” program/projekt. Något som ökar utvecklingseffektiviten och precisionen.

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag