Bolon - Produktionslyftet ett stöd för långsiktig förbättring

Bolon, ett svenskt ledande designföretag, producerar golv med fokus på design, innovation, hållbarhet och kundanpassning. Man har tidigare haft del av tillverkning och lagerhållning utomlands, men har nu en fullskalig produktionsanläggning ihop med huvudkontoret i Ulricehamn.

Efter stora investeringar i byggnader och maskiner, var det ett naturligt steg att investera i människorna och organisationen. Företaget gjorde en bred översyn för att kartlägga förbättringsmöjligheter. I januari 2014 drog olika insatser inom Produktionslyftet igång. Mathias Ehrenström, vice VD på Bolon:

”Vår utgångspunkt har hela tiden varit att arbeta långsiktigt. Vi såg det inte som att gå in i ett tidsbegränsat projekt, utan vi ville med stöd av Produktionslyftet göra en översyn och hitta nya former för ett brett förbättringsarbete”.

Man skapade olika arbetsgrupper, gjorde flödesanalyser, utvalda nyckelpersoner gick Leanutbildningar, och all produktionspersonal deltog i Leanspel. Väveriet blev den första piloten att introducera ett nytt arbetssätt. Nu är Leanfilosofin implementerad i samtliga produktionsgrupper. Man har bland annat arbetat med daglig styrning, ordning och reda, och visualisering.

Vi möts över gränserna

”Vi är inte i mål, men vi är igång. Det är ett lagarbete och en ständigt pågående förbättringsresa. Vi har uppskattat IUCs modell att arbeta med oss. De har varit ett stöd och ett bollplank, men vi har hela tiden tagit ansvar för vår egen utveckling och vi jobbar nu vidare på egen hand, utan att tappa tempo. Det vi redan ser är att vi är mycket bättre på att visualisera, vi har en större transparens, vi möts över gränserna vilket gör det lättare både att se förbättringsmöjligheter och att upptäcka problem”.

Enligt Mathias Ehrenström finns det sedan tidigare en etablerad företagskultur som bejakar öppenhet och engagemang, och det finns ett uttalat stöd från ledningen.

”Detta har självklart haft stor betydelse. Och vi har lyckats hålla liv i arbetet tack vare ett stort engagemang från personalen som brinner för detta, och tack vare dedikerade nyckelpersoner som gör avstämningar. Viktigt är också att det är en ledningsfråga, det finns med i vår affärsplan. Vi hade en bra kultur och en samsyn kring våra kärnvärden redan tidigare, men detta arbete har stärkt kulturen ytterligare”.

Läs mer om Bolon på www.bolon.com

 

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag