Analyser

Analyser för tillväxt och samhällsnytta

IUC-nätverket kan idag erbjuda insatser och modeller som successivt utformats för att kunna analysera, värdera och aktivera utveckling i små och medelstora företag. Våra analysverktyg kan kombineras för att identifiera konkreta och efterfrågade behov ute i företagen.
Våra verktyg för analys:
• Tillväxtanalyser i företagen (IUC Databas TBN®)
• Kompetensanalyser enligt KBN-metoden
• Tillämpning av Delfimetoden för kvalificering av synpunkter
• SEK® kalkyl med detaljerade basdata

Genom att använda relevanta kombinationer av analysverktyg får vi fram strategiska rapporter, samlade kompetensprofiler och tillväxtprioriteringar samt en ekonomisk och sysselsättningsberäknad rapport – allt format till en handlingsplan för exempelvis en kommun eller en region.

Kontakta oss

Tillsammans är vi 14 självständigt agerande bolag över hela landet med 537 direkta delägare och cirka 2000 indirekta delägare

Postadress/besöksadress:
IUC Sverige, Datalinjen 1, 583 30 Linköping

Fill 91Created with Sketch. 070-828 17 32 Fill 59Created with Sketch. martin.hedman@iuc.se

Dela detta

IUC Sverige – nätverket för utveckling av Sveriges tillverkande små och medelstora företag